server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

آیات الاحکام فشندی

آیات الاحکام فشندی

تصاویر قرآنی
از شیخ محمدعلی مشهور به شیخ حمزه علی (۱۲۶۷ – ۱۳۳۸ ق) فرزند شیخ محمدتقی فشندی قزوینی، از علما و ائمه تقلید قزوین.
مؤلف، آیات احکام قرآن کریم را که بیش از ۳۰۰ آیه می شود استخراج نموده و به شرح و بیان احکام فقهی مذکور پرداخته و بر اساس کتب فقهیه ترتیب داده است که آغاز آن از کتاب طهارت و پایان در کتاب قضا و شهادات است.
ن-س-خ-ه خ-ط م-ؤل-ف از مخطوطات کتابخانه کاتب این سطور (عبدالحسین شهیدی صالحی) می باشد.
م-ن-اب-ع : م-ستدرکات اعیان الشیعه، حسن امین، ۲/۳۰۳; موسوعه البرغانی فی فقه الشیعه، ۱/۲۱, مینودر, ۳۴۳, نقباء البشر فی القرن الرابع عشر, ۲/۶۸۲٫

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن چهارم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط