server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

آیه تطهیر (۲) – برهان روشن عصمت

اهل بیت(ع)
آیه تطهیر (۲) – برهان روشن عصمت / آیت الله مکارم شیرازی

(انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا) .
خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت (علیهم السلام) دور کند و کاملا شما را پاک سازد بعضی از مفسران ، رجس را در آیه فوق ، تنها اشاره به شرک و یا گناهان کبیره زشت همچون زنا دانسته اند ، در حالی که هیچ دلیلی بر این محدودیت در دست نیست ، بلکه اطلاق الرجس (با توجه به اینکه الف و لام آن الف و لام جنس است ) هر گونه پلیدی و گناه را شامل می شود ، چرا که گناهان همه رجسند ، و لذا این کلمه در قرآن به شرک ، مشروبات الکلی قمار نفاق گوشتهای حرام و ناپاک و مانند آن اطلاق شده است (حج – ۳۰- مائده – ۹۰- توبه – ۱۲۵- انعام – ۱۴۵ ) .
و با توجه به اینکه اراده الهی تخلف ناپذیر است ، و جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس دلیل بر اراده حتمی او می باشد ، مخصوصا با توجه به کلمه انما که برای حصر و تاکید است روشن می شود که اراده قطعی خداوند بر این قرار گرفته که اهلبیت از هر گونه رجس و پلیدی و گناه پاک باشند ، و این همان مقام عصمت است .
این نکته نیز قابل توجه است که منظور از اراده الهی در این آیه دستورات و احکام او در مورد حلال و حرام نیست ، چرا که این دستورات شامل همگان می شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابر این با مفهوم کلمه انما سازگار نمی باشد .
پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل بیت را بر عصمت و ادامه آن یاری می دهد و در عین حال منافات با آزادی اراده و اختیار ندارد چنانکه قبلا شرح دادیم. (۱)
در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است که در زیارت جامعه نیز آمده است عصمکم الله من الذلل و آمنکم من الفتن ، و طهرکم من الدنس ،
………………………………………..
۱- به مقاله «آیه تطهیر (۱) تفسیر کلی آیه.» مراجعه شود.
۲۹۷
________________________________________
با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد .

نویسنده : ثارالله | موضوع : شناخت اهل بیت در قرآن


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط