server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

اشعار فاطمی (نه چون پروانه ام کز سوز غم بال و پرم سوزد)

 اشعار فاطمی

 
نه چون پروانه ام کز سوز غم بال و پرم سوزد
من آن شمعم که از شب تا سحر پا تا سرم سوزد

همان بهتر نگردد هیچکس نزدیک این بستر
که دائم هر کسی آید کنار بسترم سوزد

گذارد دست خود بر سینۀ سوزان من زینب
ولی من بیم آن دارم که دست دخترم سوزد

نه بر محسن نه بر بازو نه بر سینه نه بر پهلو
دل من بیشتر بر غصه های شوهرم سوزد

مگیر ای رهبر مظلوم زانو در بغل دیگر
که این دیدار طاقت سوز جان و پیکرم سوزد

نه تنها چشم عین الله سراپای علی گیرد
چو از من می کند پنهان به نوع دیگرم سوزد

چنان چیدند امت نارسیدۀ میوه دل را
که هر گه می کن یادش ز غم برگ و برم سوزد

علی انسانی

www.farzandanezahra.com

نویسنده : گمنام | موضوع : اشعار فاطمی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط