server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

اهل بیت در قرآن:فرزندان رسول خدا(ص)

اهل بیت(ع)
اهل بیت در قرآن:فرزندان رسول خدا(ص)

پدید آورنده : رضا درایتی ، صفحه ۴۴
او کیست که اینچنین به دست و پایش غل و زنجیر بسته اند و به طرف حجاج می کشانندش؟! لختی به چشمان او نگریست، آری؛ اشتباه نمی کنم او «سعید بن جبیر» شاگرد خاص امام سجاد (ع) و مفسر قرآن کریم است. خدایا! در این وقت شب حجاج از او چه می خواهد؟! چرا با او چنین می کند؟ در گیرودار ذهن خویش بود که حجاج گفت: ای سعید! تو می گویی؛ حسن و حسینعلیهما السلام فرزندان رسول خدا(ص) هستند، بر مدعای خود از قرآن دلیل بیاور وگرنه گردنت را می زنم. سعید لحظه ای تامل کرد، ناگهان برقی در چشمانش درخشید و لب به سخن گشود:
«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلاً هدینا و نوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین؛
و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر کدام را هدایت کردیم و نوح را نیز قبلاً هدایت کرده ایم و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) واینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. و (همچنین) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، هرکدام از صالحان بودند». (سوره انعام، آیه ۸۴ و ۸۵)
آنگاه رو به حجاج کرده و گفت: نام عیسی در این آیه به چه عنوان آمده است؟ حجاج پاسخ داد: به عنوان اینکه از فرزندان ابراهیم است، سعید بن جُبیر گفت: با اینکه عیسی پدر نداشت، اما از فرزندان ابراهیم به حساب آمده است، زیرا عیسی فرزند مریم است و مریم دختری از نوادگان ابراهیم، پس بدون شک می شود گفت که حسن و حسین علیهما السلام فرزندان پیامبر هستند، چون مادرشان دختر بدون واسطه پیامبر است.
حجاج سر خود را پایین انداخت و از این استدلال محکم سعید در شگفت بود و دستور داد او را آزاد کردند و هدیه ای نیز بدو داد و سعید همه را بین فقرا تقسیم کرد.۱
۱ ـ خویی، حبیب اللّه،شرح نهج البلاغه، ج ۱۳، ص ۱۰۴٫ قابل ذکر است که همین احتجاج از حضرت موسی بن جعفر(ع) با هارون الرشید در چگونگی انتساب ائمه به پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. ر.ک تفسیر کنزالدقایق ج۴ . ص۳۸۳٫

نویسنده : ثارالله | موضوع : شناخت اهل بیت در قرآن


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط