server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

تفسیر قطب الدین لاهیجی

تفسیر قطب الدین لاهیجی

پوستر های قرآنی
از ق-ط-ب الدین محمد (زنده در ۱۰۸۶) فرزند شیخ علی شریف فقیه لاهیجی اشکوری، فیلسوف متکلم از علمای شیعه در عصر خویش.
ای-ن ک-تاب به زبان فارسی در دو مجلد به روش شیعی و بیانی روشن و روان و نیز به ترجمه آیات ق-رآن م-ی پردازد و توضیح و تفسیر آیات را بیان نموده و به ذکر روایات و احادیث وارده از طریقه امامیه استناد می نماید.
این تفسیر به نامهای : ترجمه الانیقه یا تفسیر ترجمه قرآن شهرت دارد از این تفسیر چهار نسخه در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (شماره ۱۴۱۴۳ به بعد) وجود دارد.
این تفسیر در ۱۳۴۰ ش در تهران چاپ شده است.
م-ن-اب-ع : اع-ی-ان ال-شیعه، ۹/۴۳۱; الروضه النضره، ۴۹۷; امل المل، ۲/۲۸۵; ریاض العلماء, ۵/۱۲۴; فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ۱۲۴; فهرست نسخه های خطی فارسی، ۱/۱۵; مفسران شیعه، ۱۴۲; نجوم السماء فی تراجم العلماء, ۱۴۸٫

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن یازدهم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.