server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

تقریب القرآن الی الذهان

تقریب القرآن الی الذهان

تصاویر قرآنی
اث-ر سید محمد (متولد نجف اشرف ۱۳۴۷ ق) فرزند سید میرزا مهدی حسینی شیرازی از مراجع تقلید در قم.
این تفسیر در سی مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی است.
مؤلف در این اثر تفسیر هر یک جزء از قرآن کریم را در یک مجلد قرار داده است.
و ای-ن تفسیر تفسیری تحت اللفظی جهت مبتدیان می باشد و هدف مؤلف آشنائی جوانان و عامه با مفاهیم قرآن است سپس در بیروت چاپ گردیده است و نیز قسمتی از آن توسط آقای محمدرضا انصاریان به فارسی ترجمه گردیده و در تهران به چاپ رسیده است.
م-ن-اب-ع : ت-ق-ری-ب ال-ق-رآن ال-ی الاذهان ; تاریخ الحرکه العلمیه فی کربلا, ۲۴۷; معجم المؤلفین العراقیین، ۳/۲۴۷٫

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن پانزدهم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط