server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار شهید محمد فرومندی(سعه صدر )

سردار محمد فرومندی
موضوع: سعه صدر

گوینده: علی اکبر خیر آبادی

برادری صحنه ای را که از جبهه دیده بود برای من تعریف می کرد- اینجا نیاز است بگویم در این یک قلم شجاعت ایشان مشخص می شود- ایشان فرمودند که در یک عملیاتی دشمن سنگربندی کرده و تیربار جلوی نیروهای خودی گذاشته بود که از امر باعث شده بود تعدادی از برادران شهید و مجروح شوند. ایشان قائم مقام لشکر ۵ نصر بود. یکی از تیربارهای دشمن زیاد مزاحم بچه ها بود و این تیربار را نتوانسته بودند منهدم کنند. فرومندی مطلع می شود و به یکی از فرمانده هان گردان می گوید: آقای فلانی این بچه ها را بفرستید، تیربار را خاموش کنند. -توسط بی سیم می گوید- فرمانده گردان هم با توجه به اینکه چند تن از نیروهایش شهید و مجروح شده اند، ناراحت است می گوید: خودتان بروید خاموش کنید. شهید با خودش فکر می کند و بلند می شود، موتوری را سوار شده و می آید یک آرپی جی از نیروهای گردان می گیرد و به طرف تیربار می رود. با آن تاکتیک خاصی که دارد می رود تیربار را با آرپی جی می زند و آرپی جی را تحویل می دهد و به موقعیت خود باز می گردد. وقتی فرمانده گردان مطلع می شود می خواهد عذرخواهی کند که ایشان می گوید: نیازی به عذرخواهی نیست چون فکر کردم که حرف درستی زدید رفتم و تیربار دشمن را خاموش کردم.

 

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید محمد فرومندی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط