server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار شهید محمد فرومندی(سعه صدر )

سردار محمد فرومندی
موضوع: سعه صدر

گوینده: علي اكبر خير آبادي

برادري صحنه اي را كه از جبهه ديده بود براي من تعريف مي كرد- اينجا نياز است بگويم در اين يك قلم شجاعت ايشان مشخص مي شود- ايشان فرمودند كه در يك عملياتي دشمن سنگربندي كرده و تيربار جلوي نيروهاي خودي گذاشته بود كه از امر باعث شده بود تعدادي از برادران شهيد و مجروح شوند. ايشان قائم مقام لشكر 5 نصر بود. يكي از تيربارهاي دشمن زياد مزاحم بچه ها بود و اين تيربار را نتوانسته بودند منهدم كنند. فرومندي مطلع مي شود و به يكي از فرمانده هان گردان مي گويد: آقاي فلاني اين بچه ها را بفرستيد، تيربار را خاموش كنند. -توسط بي سيم مي گويد- فرمانده گردان هم با توجه به اينكه چند تن از نيروهايش شهيد و مجروح شده اند، ناراحت است مي گويد: خودتان برويد خاموش كنيد. شهيد با خودش فكر مي كند و بلند مي شود، موتوري را سوار شده و مي آيد يك آرپي جي از نيروهاي گردان مي گيرد و به طرف تيربار مي رود. با آن تاكتيك خاصي كه دارد مي رود تيربار را با آرپي جي مي زند و آرپي جي را تحويل مي دهد و به موقعيت خود باز مي گردد. وقتي فرماندة گردان مطلع مي شود مي خواهد عذرخواهي كند كه ايشان مي گويد: نيازي به عذرخواهي نيست چون فكر كردم كه حرف درستي زديد رفتم و تيربار دشمن را خاموش كردم.

 

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید محمد فرومندی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط