server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار عبدالحسین برونسی(پرهيز از گناه )

 

سردار عبدالحسينبرونسي
موضوع: پرهيز از گناه

گوینده: محمد رضا رضايي

حدود سال 51 يا 52 بود كه ما به مشهد رفتيم و ايشان را پيدا كرديم. وقتي از كار و شغلش سئوال كردم به من گفت: اولين شغلي كه براي خود پيدا كردم سبزي فروشي بود. خيابان ارگ يك مغازه اي بود رفتم سبزي فروشي نگاه مي كردم مي ديدم از صبح تا شب بيشترين مشتريهاي من زنهاي لخت و بي حجاب و بد حجاب هستند، ناراحت بودم كه خوب نگاه كردن به اينها شرعآً حرام است. من هم اينجا شاگرد سبزي فروشي هستم. آيا از نظر شرع اشكالي براي من دارد يا نه. با من صحبت مي كرد. مي گفت رفتم پيش يكي از علماء گفتم: آقا جريان اينطوري است. من چكار كنم. ايشان گفت: فكر كن اينها الاغ هستند مي آيند چيزي مي خرند. شما هم به چشم اينكه اينها الاغ هستند نگاه كن. بعد به من گفت: آقاي رضايي، اين طور چيزي مي شود كه آدم نگاه كند و بگويد اينها الاغ هستند؟ نگاه كردن به اينها گناه و حرام است. لذا گفت: نتوانستم تحمل كنم و اين كاسبي را رها كردم به خاطر اينكه گناه نكنم هر چند زن و بچه نان و غذا مي خواهند و بايد برايشان فراهم آورد

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید عبدالحسين‌ برونسی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط