server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار عبدالحسین برونسی(پرهیز از گناه )

 

سردار عبدالحسینبرونسی
موضوع: پرهیز از گناه

گوینده: محمد رضا رضایی

حدود سال ۵۱ یا ۵۲ بود که ما به مشهد رفتیم و ایشان را پیدا کردیم. وقتی از کار و شغلش سئوال کردم به من گفت: اولین شغلی که برای خود پیدا کردم سبزی فروشی بود. خیابان ارگ یک مغازه ای بود رفتم سبزی فروشی نگاه می کردم می دیدم از صبح تا شب بیشترین مشتریهای من زنهای لخت و بی حجاب و بد حجاب هستند، ناراحت بودم که خوب نگاه کردن به اینها شرعآً حرام است. من هم اینجا شاگرد سبزی فروشی هستم. آیا از نظر شرع اشکالی برای من دارد یا نه. با من صحبت می کرد. می گفت رفتم پیش یکی از علماء گفتم: آقا جریان اینطوری است. من چکار کنم. ایشان گفت: فکر کن اینها الاغ هستند می آیند چیزی می خرند. شما هم به چشم اینکه اینها الاغ هستند نگاه کن. بعد به من گفت: آقای رضایی، این طور چیزی می شود که آدم نگاه کند و بگوید اینها الاغ هستند؟ نگاه کردن به اینها گناه و حرام است. لذا گفت: نتوانستم تحمل کنم و این کاسبی را رها کردم به خاطر اینکه گناه نکنم هر چند زن و بچه نان و غذا می خواهند و باید برایشان فراهم آورد

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید عبدالحسين‌ برونسی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط