server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار محمود کاوه(تدبیر نظامی شهید کاوه)

شهید محمود کاوه

سردار محمود کاوه
موضوع: تدبیر نظامی و مدیریت
گوینده: علی اکبر آذرنوش
زمانی که قرار بود پاکسازی شهر مهاباد صورت بگیرد کاوه در عملیات قبل مجروح شده بود و در ارومیّه بستری بود آقای قمی علاوه بر فرماندهی پادگان جانشینی کاوه را نیز به عهده داشتند . در اولین مرحله عملیات کمین خوردیم و چون عملیات لو رفته بود به پادگان پیرانشهر بازگشتیم ، صبح از پاسگاه ارتش تماس گرفته و گفتند کموله و دمکرات به داخل شهر حمله کرده اند و پایگاه ارتش در خطر است همان موقع کاوه با حالت مجروحیّت با هلی کوپتر به پادگان آمد وقتی گزارش منطقه را به وی داد و درخواست چاره کرد کاوه گفت : نیروها را عقب نشینی بدهید ما هم از پادگان تیپ عقب نشینی کردیم و توپخانه کموله و دمکرات را زیر آتش گرفت بطوریکه به طرف بیرون شهر عقب نشینی کردند و سپس پاسگاه آنان را زیر آتش خود گرفت که دشمن تعداد بسیار زیادی کشته و اسیر داد و به این صورت مهاباد کاملاً به تصرف نیروهای خودی در آمد

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید محمود کاوه


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.