server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار مهدی ميرزايی صفی آباد(عشق به جهاد)

 

سردار مهدي‌ميرزايي‌صفي‌اباد
موضوع: عشق به جهاد

گوینده: محمد حسين كريمي

يكسري كه مهدي ميرزايي از ناحية دست مجروح شده بود ايشان را در بيمارستان قائم مشهد بستري كرده بودند. يك روز به همراه احمد رعيت نژاد به ملاقات ايشان رفتيم و از نزديك ايشان را ملاقات كرديم و ديديم از ناحية دست مجروح شده اند. بعد از مدتي ايشان را در منطقه ديديم در حالي كه هنوز دستش خوب نشده بود و لمس و ول افتاده بود. حتي دكتر به ايشان گفته بود اميدي به خوب شدن دستتان نيست اما ميرزايي آدمي نبود كه به اين طور چيزها توجهي بكند. بلكه به هر نحوي كه بود از دستش كار مي كشيد حتي من يكسري شاهد بودم كه به اتفاق ميرزايي و عامل با ماشين از كاترپيلار به سمت دژ خرمشهر حركت مي كرديم خود ميرزايي رانندگي مي كرد به گونه اي از اين دست لمس شده كار مي كشيد كه افراد سالم نمي توانستند. همين طوردستش را روي فرمان پرت مي كرد بعد ازمدتي هم دستش خوب شد.

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید مهدی ميرزايی ‌صفی ‌آباد


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط