server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار مهدی میرزایی صفی آباد(عشق به جهاد)

 

سردار مهدی‌میرزایی‌صفی‌اباد
موضوع: عشق به جهاد

گوینده: محمد حسین کریمی

یکسری که مهدی میرزایی از ناحیه دست مجروح شده بود ایشان را در بیمارستان قائم مشهد بستری کرده بودند. یک روز به همراه احمد رعیت نژاد به ملاقات ایشان رفتیم و از نزدیک ایشان را ملاقات کردیم و دیدیم از ناحیه دست مجروح شده اند. بعد از مدتی ایشان را در منطقه دیدیم در حالی که هنوز دستش خوب نشده بود و لمس و ول افتاده بود. حتی دکتر به ایشان گفته بود امیدی به خوب شدن دستتان نیست اما میرزایی آدمی نبود که به این طور چیزها توجهی بکند. بلکه به هر نحوی که بود از دستش کار می کشید حتی من یکسری شاهد بودم که به اتفاق میرزایی و عامل با ماشین از کاترپیلار به سمت دژ خرمشهر حرکت می کردیم خود میرزایی رانندگی می کرد به گونه ای از این دست لمس شده کار می کشید که افراد سالم نمی توانستند. همین طوردستش را روی فرمان پرت می کرد بعد ازمدتی هم دستش خوب شد.

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید مهدی ميرزايی ‌صفی ‌آباد


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط