server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات شهيد ماشالله جديدی

شهيد ماشالله جديدی

 

گل1

فرزند علی                                مسئوليت :
متولد 1329 در سمنان                تاريخ شهادت : 07/06/68
تحصيلات : ششم ابتدايي           محل شهادت : – – ميدان تير صنايع دفاع
شغل :                                      نحوه شهادت : انفجار مين
تاهل : مجرد                              عمليات :
يگان :                                       محل دفن : گلزار شهداي امام زاده اشرف سمنان
مدت حضور ماه و روز                    بنياد : سمنان

مجموعه خاطرات شهيد ماشالله جديدی

بخاري گوشه اطاق هوا را ملايم کرده بود. گاه‌گاهي پرده تکاني مي‌خورد و يک نفر به جمع اضافه مي‌شد. هيچ‌ کس نمي‌دانست براي چه چيزي آمده. از ترکيب جمعيت مي‌شد حدس زد که موضوع فوتبال است.
ماشاءالله يک بار ديگر زيرچشمي حاضرين را شمرد. هنوز عباس نيامده بود؛ عباس طالب بيدختي.
بالاخره عباس هم آمد. ماشاءالله صلوات فرستاد. حدس‌ها به يقين تبديل شد. تشکيل يک تيم فوتبال به نام کيان ‌اسلام. سال‌ها تيم کيان اسلام بود و خاطرات ماشاءالله. 1
صورتش را خشک کرد و از خانه آمد بيرون. به طرف ايستگاه حرکت کرد. چند قدمي نرفته بود که صداي اذان به گوشش رسيد. او هم با مؤذّن هم صدا شد.
پايان اذان به ايستگاه رسيد. کارتن را از شکاف ديوار برداشت و نماز صبح را قامت بست. ايستگاه سرويس، آشناي صداي ماشاءالله بود و کارتن لاي شکاف ديوار، سجاده‌اش. 2
دوک نخ‌ريسي مشهدي قربانعلي مي‌چرخيد. لبهايش که وسط سبيلهاي پر پشتش گم شده بود، بالا و پايين مي‌شد. صحبت از يک شرکت تعاوني بود.
آقاي رفيعي از روي سنگ بلند شد و گفت:« اغلب جاها تعاوني داره، خيلي هم خوبه. ».
مشهدي قربانعلي گفت:« کار ماشاءالله است. اگه ماشاءالله پا جلو بذاره، شرکت تعاوني هم پا مي‌گيره. ».
ماشاءالله ساکت بود و فقط گفت:« به اميد خدا! ».
به ياري خدا تلاش ماشاءالله به بار نشست و تعاوني راه افتاد.

پي‌نوشت‌ها:
1- برگرفته از خاطرات بازيکنان تيم کيان اسلام.
2- برگرفته از خاطرات همکاران شهيد.
3- برگرفته از خاطرات همسر شهيد.

 

نویسنده : گمنام | موضوع : شهيد ماشالله جديدی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط