server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

درباره ما

فرزندان زهرا…
همانها که به دنبال مادر کوچه به کوچه حقانیت ولایت را نوشتند و حک کردند.
همانها که قرن به قرن ، نفر به نفر ،  پیام غدیر را مخابره و منتشر کردند.
فرزندان زهرا…
در خون تپیدند… به خون خو کردندو وضو… در خون بالیدند… شکسته اما سربلند…
امروز ماییم و کوچه کوچه حقانیت فرزندان مظلومه تاریخ.
آنها  که در هزارتوی پرونده های هزار بنیادِ این دنیا گمنامند و در دل یک یک ستاره های آسمان ، شهره دلدادگی.
آنها که در هزار پیچ و خم سالنهای اداری این دنیا به انتظار رسیدگی اند و در محشر ،  هزار هزار ریاست اداره های عالم عقب رانده می شوند  که یک یک آن سرفرازان عبور کنند.
آنها که برای خوانش غریبی و غربتشان دهها که نه صدها امضای دنیایی لازم است و برای قیامتشان تنها یک بند پوتین به خون نشسته…
عاشقانه ترین آوازها برای آنها که عاشق بودند…

نویسنده : گمنام | موضوع :


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط