server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

زندگینامه شهید حسنعلی صفری نژاد

شهید حسنعلی صفری نژاد

شهید حسنعلی صفری نژاد در سال ۱۳۴۱ در شهر ایمان و مقاومت (دزفول) در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد . از همان اوان کودکیحسن کنجکاوی و ذکاوت و مقاومت و وقار در چهره اش نمایان بود و در سن ۶ سالگی پا به محیط علم و دانش گذاشت .پس از طی دوران ابتدائی وارد مرحله ای حساستر و حیاتی تر گردید و در این دوره بود که به علت آن حس کنجکاوی بدنبال گمشده خود می گشت . اواخر این دوره مصادف با هنگام طلوع خورشید انقلاب از پهندشتایران بود که شهید به طوفان متلاطم انقلابون مؤمن پیوست و در راه تحققبخشیدن به اهداف متعالی نهضت عظیم اسلامی از هرگونه مجاهدت و تلاش مداوم دریغ نمی وزید .
شهید حسنعلی صفری نژاد پاسداری پر تلاش و جهاد گری صبور و با وقار و دانشجوئی طالب و شیفتهعلم و دانش بود . او انشجوی مستعد و متعهدی بود که هرگز در این برهه سیاسی أ اجتماعی علم کلاسیک را بر علم حزب و جهاد ترجیح نمی داد تکالیف الهی تمام وجودش را محاصره کرده بود و هیچ چیز را جایگذین تکالیف الهی و وظیفه دینی نمی کرد .شهید حسنعلی صفری نژاد سربازی ایثارگر و پاسداری پاکباز و جهاد گرز مخلص بود . از حرکات و کوششهایش نشانه ای از ریا و دوروئی نبود و سرایای و جودش را خلوص و صفای باطن فرا گرفته بود : او تشنهسیراب ناپذیر آیات حیات آفرین و عزت بخش قرار بود . در جلسات قرائت قرآن این روح سیراب ناپذیرش را به آبیاری آیات حرکت بخش و ایمان آفرین قرآن میخواند و در جلسات بیشتر به گوش دادن خود عادت کرده تا به سخن گفتن ، زیرا مصداق سخن پر ارزش مولایش را در وجودش ترسیم کرده بود که ( اذاتم العقل نقص الکلام ) هنگامی که عقل کامل شد سخن کم می شود .

 

 

www.farzandanezahra.com

 

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید حسنعلی صفری نژاد


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.