server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهیده شوکت ملک ذاکر

گل8

نام و نام خانوادگی: شوکت ملک ذاکر
نام پدر: علی اکبر
محل تولد: دزفول
تاریخ تولد : ۱۳۳۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲
محل شهادت: دزفول

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهیده شوکت ملک ذاکر


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.