server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهید حبیب اسدی

گل

نام و نام خانوادگی : حبیب اسدی
تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۱۲/۲۸
محل تولد : دزفول
محل شهادت :عراق -بصره
نام پدر:مطر

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید حبیب اسدی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.