server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهید سیف اله آقاجاری

گل

نام و نام خانوادگی: سیف اله آقاجاری
نام پدر: عبداله
محل تولد: بهبهان
تاریخ تولد : ۱۷/۱۲/۱۳۴۶
تاریخ شهادت : ۲۷/۱۰/۱۳۶۵
محل شهادت:

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید سیف اله آقاجاری


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.