server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهید عبدالحمید دیانتى

شهید عبدالحمید دیانتى

نام  :عبدالحمید
نام خانوادگى  :دیانتى
نام پدر :ابراهیم
تاریخ‌تولد  :۴۲/۰۱/۱۴
تاریخ شهادت  : ۶۱/۰۱/۰۲

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید عبدالحمید دیانتى


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.