server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهید عبدالعلی ملک ذاکر

شهید عبدالعلی ملک ذاکر

نام و نام خانوادگی: عبدالعلی ملک ذاکر
نام پدر: علی اکبر
محل تولد: دزفول
تاریخ تولد : ۱۳۴۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱
محل شهادت: منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی

 

 

www.farzandanezahra.com

 

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید عبدالعلی ملک ذاکر


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.