server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات شهید علی حسین آفت

 

گل15

نام و نام خانوادگی: علی حسین آفت
نام پدر: قربان
محل تولد: دزفول
تاریخ تولد: ۱۲۸۲/۱۰/۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۱۱
محل شهادت: دزفول

 

 

www.farzandanezahra.com

 

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید علی حسین آفت


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.