server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

مشخصات و وصیتنامه شهید هاشم کاروان مسجدی

شهید هاشم کاروان‌مسجدى

نام  :هاشم
نام خانوادگى  :کاروان‌مسجدى
نام پدر :میرزاعلى
تاریخ‌تولد  :۴۷/۰۸/۱۰
تاریخ شهادت  :۶۵/۱۰/۰۴
وصیت‌نامه
راهى که ما انتخاب کردیم راه خداست
این راه را که انتخاب کردم بر اثر نورى بود که در دلم تابیده شد.

 

 

www.farzandanezahra.com

 

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید هاشم کاروان مسجدی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.