server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

وصیتنامه ی شهید امیر اسماعیلی

بسم رب اشهداء و الصدیقین)

شهادت مقطی از حرکت تکاملی است که انسان بوجود مطلق می پیوندد هیچ اجباری در این پیوند نیست بلکه باید انسان راه رشد را بیابد و از طغیان وز بدنی در آید تا بتواند به مدافعات حق که متضنمی تلاش و کوشش اوست نائل گردد انسانی که در سرد و راهی قرار گیرد باید یکی را انتخاب کند یا عزت یا ذلت یا حسین یا یزید یا شهادت یا کف را مکتب اسلام مکتبی است که انسان می سازد و کارخانه انسان سازی دارد و به او راه می دهد و ایمان می بخشد که هیچگاه سر تسلیم در برابر ظلم و ستم فرود نیاورد اکنون با قلبی مالا مال از عشق به الله سوی جبهه برای دفاع از دین اسلام خود میروم تا به دزای سل من ناصر ینصرنی امام امت خمینی بت شکن لبیک گویم و بگویم که ای امام شهادت.

نویسنده : گمنام | موضوع : شهيد امير اسماعيلی


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط