server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

وصیتنامه شهید حسن اصالت

شهید حسن اصالت

وصیت نامه:
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب حسن اصالت متولد ۱۳۳۶ دارای شماره شناسنامه ۱۲۷ صادره از دزفول دارای همسر بنام خانم محبوبه امانی همدانی و یک فرزند بنام مریم اصالت ۱۸ ماهه می باشم این نوشته بمنزله توصیه و سفارشاتم به نزدیکان می باشد که اصل وصیتنامه است خانواده محترم و بزرگوارم سلام و درود خدا بر شما باد . امیدوارم همگی در پناه خداوند مهربان بتواند وطیفه حساس و خطیر خودتان را هر چه بهتر در جهت خدمت به اسلام عزیز و اطاعت از امام بزرگوارمان و کمک به محرومین به نحو مطلوب انجام دهید در این نوشته گرچه روی سخن من با شماست ولی خطابم تنها به شما نیست . خطابم به تمامی خانواده های مومن و محترمی است که اینچنین صادقانه و مومنانه مردان خویش را فرزندان و برادران و همه کسان خویش را و همه اموال و امکانات خود را در طبق اخلاس در جفت رضای خداوند بزرگ نهاده اند ، خطابم به کلیه دوستان و اقوام و  آشنایان و تمام مشترکیم . به تمام محرومین عالم به تمام کسانی که گوش شنوائی دارند و امید به هدایتشان هست و این پیام و دیگر پیامها نیز فقط از جانب خودم نیست از جانب تمام آزاد مردانی است که در جبهه ای به وسعت تمامی عالم در جبهه حق علیه نیروهای باطل ایستاده اند و مردانه می جنگند و مردانه به فیض شهادت میرسند و برای اسلام و حتی بشریت عزت و افتخار می افرینند ، حرف دل ما وصال یا سفارشات ما و خواستهای ما دردهای ما درد های تمامی آنانی است که بپروردگار خویش عشق می ورزند و در جهت استقرار اسلام عزیز و بر چیدن کفر و نفاق حرکتی دارند و خدا را بنده اند و پیامبر را مطیعند و امام عزیزمان را ولی بحق خویش میدانند . آنان که سعادت بشر را در همین راه می بینند آری ای عزیزان ، ای پدران و مادران ای خواهران و برادران محترم ای بچه های مسلمان ای انسانهای متعهد وصییت من و تمامی آنانی که حاضرند برای عقیده خویش بهائی بپردازند به شما اینست که در طول تاریخ همیشه فقط دو جبهه وجود داشته و حق و باطل همیشه در جنگ بوده اند و جبهه سومی وجود نداشته و ندارد یا بایستی در جبهه حق بود یا در صف باطل چون سکوت در مقابل نا حق عین تائید آنست . پس زنهار که صف خود را بدقت انتخاب نمائید و مواظب باشید یا نا آگاهیتان با سکوتتان در جبهه باطل قرار نگیرند تمام سیر خلقت جهت همین است که ما چگونه انتخاب کنیم و انرا که انتخاب می کنیم چقدر بر این ارج قائل می شویم تمام این عوامل در کارند تا خداوند سبحان ما را آزمایش کند پس باید انتخاب کرد و خیلی هم زود انتخاب کرد و خیلی خوب هم باید انتخاب کرد و باید بعد از انتخاب حرکتی متناسب با ان داشت تا بتوانی آن مقدار از سرنوشتی که بدست خود انسان ساخته می شود یعنی آن مقداری که در حیطه خود انسان است خوب تعیین کنی در این انتخاب می توانی سعادت دنیا و آخرت را داشته باشی و هم می توانی ذلت وضعت دنیا و اخرت را فراهم کنی تمام حرکات ما اعم از گفتار اعمال ، نیات و خلاصه تمامی لحظه هایمان جهت داشته باشد و حساب داشته باشد . (فمن یعمل مثقال ذره خیرایره و من یعمل مثقال ذره شرایره) آری عزیزان من عمر ما ها نا محدود نیست در این مدت خیلی کم تا آنجا که میشود باید رهتوشه فراهم کرد باید کاربرد در یک مسیر جهت دار حرکت نمود و طریقه آن نیز به این صورت است که باید آگاه نمود عمل کرد و توصیه به عمل کردن نمود چون اعمال آگاهانه هدفدار جهت دار در مسیر این خلقت یعنی بسوی خدا باید بود برای خدا باید بود و در این تردیدی نیست حال با این وصف هیچگونه شهبه ای نداریم که باید در این برهه از زمانی که حق و باطل راه خدا و غیره خدا مشخص و معیین است باید در کدام جهت بود و باید چه شکلی حرکت کرد و چگونه باید حق را یاری داد . چگونه باید داد مظلومان تاریخ را از ظالمان گرفت تردیدی نباید داشت که در این روزگار باید زیر پرچم اسلام با اطاعت از ولی امر دین رسول را آرمانهای علی (ع) را یاری داد باید خمینی مظهر تمامی حق طلبی های تاریخ کنونی را یاری نمود .
آنهم با تمام وجود با تمام امکانات با جان و مال با چنگ و دندان و هر آنچه در اختیار هست باید خدمت گرفت و حرکت کرد و حرکت داد لحظه ای آرامش و غفلت پذیرفته نیست و قابل گذشت هم نیست جز حمایت از فرزندان خلف و بحق پیامبران ابراهیمی و وارث بحق علی (ع) و علی گونه زمان پناه بی پناهان دشمن مستکبرین و ظالمان و گردنکشان امام عزیز خمینی بزرگوار ……آری عزیزان بایستی پذیرفت که مبارزه کنونی ما عصاره مبارزه تمام کسانی است که حقوق از دست رفته خویش را از غاصبان می خواهند بگیرند و این گیر و داد تعیین کننده همت طلب می کند حماسه طلب می کند رشادت ایمان شجاعت حرکت آگاهانه طلب می کند و وصییت من به شما شما ها همین است .
من انتخاب را و این حرکت را عین سعادت می دانم و نعمت بزرگی که خداوند به انسانهای خاص خویش عنایت فرموده است و بایستی هر چه بیشتر متنعم شد از این نعمت خداوندا بزرگ . برادران و خوارهان آنچه من اکنون می بنیمو پیش بینی می کنم این است که این حرکت بزرگ و عظیمی که اکنون شروع شده بطور حتم و یقین به اینجا ختم نمی شود و تا انجا جلو می رود تا وضع بشریت کنونی را متحول و تعیین و تثبیت کند . یعنی دقیقآ حرکتی است تعیین کننده برای بشریت کنونی و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اراده حرکتی است عیین کننده برای بشریت کنونی و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اراده خداوند از قرار معلوم بر این قرار گرفته است که آنرا به سر انجام برساند پس هر چه زودتر خودمان را با این حرکت تطبیق دهیم بهتر است وگرنه از این قافله جا می انیم این حرکت دارد میرود تا ظلم را انشاءالله از جهان کنونی محو کند دارد میرود میرود به انقلاب واقعی جهانی حضرت مهدی موعود (عج) متصل شود و دنیا را پر از عدل و داد کند پس بر شما باد خوب عمل کردن و عاقبت بخیر شدن و سعادت دنیا و آخرت را فراهم نمود .
بر شما باد اطاعت از رسول و ولی امر بر شما باد عملکردن به قران بر شما باد مردانه در راه خدا جنگیدن بر شما باد عمل کردن مکرر در نما وعده فرموده به انان فقط نعمت عطا فرموده است من اکنون با خیالی آسوده به نزد خدایم میروم و شما را به ادامه این راه و ارح نمودن به ارزش والای این راه سفارش می کنم .  یا ایها الذین النفس و المطئنه ارجعی الا ربک راضیه مرضیه واد خلو جنتی . در خاتمه با زهم برادران و خواهرانم و تمام خانواده محترم همسر را وکلیه آشنایان و اقوام را بخدمت هر چه بیشتر به اسلام عزیز سفارش می کنم و از همه و پدر و مادرم حلالی می طلبم . م ح
((اصالت عصر شنبه زمان حمله به کفار عراق))

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید حسن اصالت


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.