server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

وصیتنامه شهید حیدر اسکندری زاده

شهید حیدر اسکندری زاده

وصیت نامه: بسم رب الشهدا
محمدا رسول الله والذین معه اشداء الکفار رحماء بینهم .
برخیز برادر که در طریق حق گام زنیم                             از باده گلرنگ شرف جام زنیم
از خون شهیدان شهدى جام زنیم                                    صد شعله به تاج و  تخت صدام زنیم
بنام خداى بزرگ و مهربان که شهادت را نصیبم کرد ، مرگ در راه حق‌و در راه‌پیروزى مستضعفین بر کافرین و جهان خواران شرق و غرب
بتاریخ ۲۵/۷/۶۱ من حیدراسکندرى زاده وصیت نامه خود را مى‌نویسم.و از خداى بزرگ آرزوى شهادت مى کنم بامید اینکه مورد قبول واقع شود.به پدر و مادر خود وصیت مى کنم که امیدوارم مرا ببخشند و همیشه به شهادت من افتخار کنند و احساس سر بلندى ، و از خداى تبارک و تعالى برایم طلب بخشش گناهان و کارهاى احیانا بد را بکنید. به همسر عزیزم مى گویم که امیدوارم اگر چه ممکن است آنطورى که باید و شایدبرایم فرصت پیش نیامده بطور کامل وظایف همسرى را براى تو بجاى آورم ولى منبعد ترا به خدا مى سپارم . پسرم را همانطور که خودم مى خواهم بزرگ کن ، او را
همانند مسلمانان صدر اسلام بار بیاور و طورى تربیتش کن که به امید الله هیچگاه‌ازخط امام و خط قرآن خارج نشود . پدر و مادر عزیزم شما را به خدا مى سپارم حلالم کنید ، مادرم که سالها و سالهامرا با رنجها و دردهاى زیادى بزرگ کردى. پدرگرامیم‌که زحمتهاى بسیارى برایم کشیدى امیدوارم توانسته باشم وظایف خودم را نسبت به شما انجام داده باشم ، ازدوستان و آشنایان که هنگام رفتن به جبهه موفق به دیدارشان نشدم پوزش مى طلبم وامیدوارم اگر بدى از من دیده اند مرا ببخشند .
خدا یار و نگهدارتان

ولا تحسبن الذین قتلو فى سبیل الله امواتا بل احیا عندربهم یرزقون
به آنان که در راه خدا کشته شدند مرده نگوئید که آنان زنده اند و نزد خدایشان‌روزى دریافت
مى‌دارند.
حیدر اسکندرى زاده
________________________________________
۲۵/۷/۱۳۶۱

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید حیدر اسکندری زاده


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.