server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

وصیتنامه شهید علیرضا چراغ چشم

شهید علیرضا چراغ چشم

وصیتنامه
دوستان و برادران عزیزو بزرگوارم ،سفارشی که من به شما امیدان این اسلام دارم این است که در انتخاب دوست که بسیار برای هر انسان بالغ و تازه نورسیده مهم است. انتخاب دوست است و باید ما در این مسئله کوتاهی نکرده و جدی باشیم و مواظب باشید که انشاءالله دل دوستان و دیگران را نشکنید و بدانید دل شکستن،دل دوست خود باعث دوری از او و جدائی می شود و خود انسان از خدای تبارک و تعالی نیز دور خواهد شد.ومبادا دل شکسته ای را اذیت و آزار دهیم.
انشاء الله که ما این گونه افرادی نیستیم امیدوارم که بتوانیم دلی را بدست آوریم انشاءالله هم خود راضی هستیم و هم خدای خویش و هم دوستانمان .و سعی کنیم نحوه بر خورد با همدیگر را یک مسئله مهم بدانیم و انسان باید در تمامی جهات در روش برخورد با دیگران مواظب باشید یکی این که طرز صحبت کردن با دوستان و عیب جوئی را کنار بزنید.

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید علیرضا چراغ چشم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.